Aneta Janiak-Olejnik

Oferta

Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w trudnych momentach życiowych, a jej zakres m.in. obejmuje:

1. Pomoc w problematycznych sytuacjach społecznych:
 •  lęk przed oceną,
 •  fobie społeczne,
 •  trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskiego związku,
 •  trudności rodzinne, małżeńskie, wychowawcze,
 •  problemy w kontaktach towarzyskich,
 •  poczucie osamotnienia,
 •  poczucie pustki i braku satysfakcji w życiu.
 2. Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych:
 • przeżywanie żałoby,
 • zdrada, rozstanie lub odejście bliskiej osoby,
 • choroba, utrata zdrowia,
 • inne sytuacje trudne.
3. Pomoc w trudnościach emocjonalnych:
 • problemy emocjonalne i adaptacyjne,
 • stany depresyjne: smutek, poczucie bezsensu życia,
 • przeżycia stresowe,
 • zaburzenia nerwicowe: napięcia,lęki, bezsenność,
 • problemy psychosomatyczne
oraz pomoc w poszukiwaniu drogi osobistego rozwoju.