Mgr Marcin Smolarek

Mgr Marcin Smolarek

Jestem młodym psychologiem, który z sukcesem ukończył pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jedną z wybranych przeze mnie specjalności była psychoterapia zaburzeń psychicznych. Aktualnie, poza pracą gabinetową, jestem także psychologiem szkolnym w jednym z okolicznych liceów. Wcześniej zdobywałem doświadczenie między innymi podczas pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w trakcie ćwiczeń praktycznych w Klinice Psychiatrii Dorosłych, gdzie miałem okazję diagnozować i pomagać ludziom w różnych sytuacjach życiowych  z szerokim zakresem problemów. To doświadczenie poszerzyło moje horyzonty zawodowe  i umożliwiło mi lepsze zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.

W mojej pracy terapeutycznej stawiam przede wszystkim na zindywidualizowaną relację  z drugą osobą, opierając się na empatii i podążaniu za jej potrzebami. Dzięki temu tworzę bezpieczną przestrzeń, w ramach której moi klienci mogą nie tylko zwiększyć szansę na rozwiązanie swoich problemów, ale także przeżyć odczuwane przez siebie emocje oraz odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. Do pracy podchodzę z profesjonalizmem i zaangażowaniem, nie bojąc się zaznaczać, że psycholog nie jest w moich oczach zimną maszyną, a człowiekiem, który zachowując swą neutralność, może posiadać także ludzką twarz i odruchy.

Cieszę się, że mogę oferować wsparcie psychologiczne i pomagać ludziom w osiąganiu wyznaczanych przez nich celów, przy jednoczesnym stałym rozwoju własnym.

Pracuję indywidualnie, z osobami dorosłymi.