Mgr Kinga Bujna

Mgr Kinga Bujna

Ukończyłam studia psychologiczne (2013 r.) na UAM w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne. Jestem absolwentką Studium Analizy Transakcyjnej (Test 101). Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje podczas różnych form doskonalenia zawodowego z obszaru pomocy psychologicznej i psychoterapii. Kształcę się w szkole psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem absolwentką podyplomowych studiów z psychologii sportu na AWF w Poznaniu.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, placówkach oświatowych, warsztacie terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych (nr 2; Emedea). Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu grup rozwojowych dla nastolatków. Brałam udział w realizowaniu działań projektowych (fundacja AKME) i w projektach badawczych (Instytut Psychologii UAM).

Poza przestrzenią gabinetową, współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – prowadzę zajęcia dla seniorów.

Wspólnie z fizjoterapeutką stworzyłyśmy i realizujemy #CUDO (ciało/uważność/dobrostan/oddech) – autorski projekt o charakterze rozwojowym skierowany do kobiet.

„Na całym świecie nie ma nikogo dokładnie takiego samego jak ja, chociaż niektórzy ludzie mają części, które wyglądają jak moje. Dlatego wszystko co pochodzi ode mnie, jest moje, ponieważ ja to wybrałam/em”  – Virginia Satir

Powyższy cytat oraz bliskie mi podejście systemowe stanowią dla mnie drogowskazy na których opieram się podczas spotkań w gabinecie. Ważne są dla mnie: indywidualność i niepowtarzalność każdej osoby, skupienie na zasobach i potencjale klienta/klientki oraz uwzględnianie wpływów różnych systemów w których żyje (rodzinnym, zawodowym, kulturowym itp.). W atmosferze zaufania i empatii, towarzyszę klientom w drodze, na której znajdują nowe znaczenia dotychczasowych doświadczeń, zwiększają rozumienie siebie, rozwijają zasoby, zauważają inne kierunki/ alternatywne rozwiązania, wprowadzają zmiany.

Prowadzę konsultacje indywidualne dla dorosłych, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz wsparcie w kryzysie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

Obszary pomocy:

Do gabinetu (w  formule online) zapraszam osoby dorosłe, które:

  • doświadczają kryzysu / straty/żałoby/innych zmian życiowych
  • chcą lepiej poznać i rozumieć siebie/ swoje emocje, potrzeby
  • chcą zmienić dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami/kłopotami
  • doświadczają lęku/smutku/poczucia bezsensu/cierpienia, które utrudniają codzienne funkcjonowanie
  • przejawiają trudności w relacjach
  • szukają wsparcia/ rozmowy
  • chcą się rozwijać/ poznać i rozwinąć swoje zasoby