Aneta Janiak-Olejnik

Zespół

Mgr Aneta Janiak-Olejnik

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, właścicielka ośrodka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie – ukończone  z tytułem dyplomowanego psychoterapeuty.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.

Ważny aspekt mojej pracy zawodowej stanowi psychoterapia zarówno indywidualna jak i terapia par i małżeństw. Pracuję w nurcie integracyjnym, który uznaje założenia wielu szkół w psychoterapii i wykorzystuje to co najwartościowsze w różnych metodach pracy terapeutycznej. Jest to szczególnie wartościowy nurt we współczesnej psychoterapii, który pozwala na dobór optymalnych strategii i technik terapeutycznych, w zależności od specyfiki problemów klienta. Współpracuję również z NZOZ Katharsis poradnią psychiatryczno-psychologiczną mieszczącą się w Poznaniu, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pracuję z pacjentami od 2003r, zajmuję się pomocą psychologiczną: psychoterapią, poradnictwem psychologicznym oraz interwencją w kryzysie. W trakcie mojej pracy zawodowej zajmowałam się prowadzeniem grup wsparcia dla samotnych matek i ojców, psychoterapią indywidualną oraz grupową osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób współuzależnionych. Duży obszar moich zainteresowań stanowi praca z rodziną stąd zajęcia socjoterapeutyczne oraz indywidualna praca z dziećmi, prowadzenie warsztatów dla rodziców dot. zwiększania kompetencji wychowawczych, a także praca z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Odbyłam liczne warsztaty i szkolenia m.in. z zakresu:

  • obecnie w trakcie 3 letniego kursu certyfikującego z Somatic Experiencing (metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu) w Instytucie Terapii Psychosomatycznej.
  • całościowego 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie;
  • psychoterapii par i małżeństw w Polskim Instytucie Eriksonowskim;
  • psychoterapii par w ICEEFT (The International Centre For Exellence In Emotionally Focused Therapy) w Kanadzie, terapia skoncentrowana na emocjach (EFT);
  • terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu w Polskim Instytycie Eriksonowskim;
  • pracy ze sprawcą przemocy według modelu programu korekcyjno-kompensacyjnego „Partner”.
  • problematyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenia interwencji kryzysowej oraz psychoprofilaktyki.

Jestem miłośniczką podróży, nie tylko tych w głąb siebie, zaczytuję się w kryminałach i biografiach a relaksuję przy cafe latte. W pracy psychoterapeutycznej inspiruje mnie Irvin D.Yalom.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań

Mgr Kinga Bujna

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia zaawansowanego

Ukończyłam studia psychologiczne (2013 r.) na UAM w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne. Jestem absolwentką Studium Analizy Transakcyjnej (Test 101). Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje podczas różnych form doskonalenia zawodowego z obszaru pomocy psychologicznej i psychoterapii. Obecnie kształcę się w szkole psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem absolwentką podyplomowych studiów z psychologii sportu na AWF w Poznaniu.

„Na całym świecie nie ma nikogo dokładnie takiego samego jak ja, chociaż niektórzy ludzie mają części, które wyglądają jak moje. Dlatego wszystko co pochodzi ode mnie, jest moje, ponieważ ja to wybrałam/em” Virginia Satir
Powyższy cytat oraz bliskie mi podejście systemowe stanowią dla mnie drogowskazy na których opieram się podczas spotkań w gabinecie. Ważne są dla mnie: indywidualność i niepowtarzalność każdej osoby, skupienie na zasobach i potencjale klienta/klientki oraz uwzględnianie wpływów różnych systemów w których żyje (rodzinnym, zawodowym, kulturowym itp.). W atmosferze zaufania i empatii, towarzyszę klientom w drodze, na której znajdują nowe znaczenia dotychczasowych doświadczeń, zwiększają rozumienie siebie, rozwijają zasoby, zauważają inne kierunki/ alternatywne rozwiązania, wprowadzają zmiany.

Prowadzę konsultacje indywidualne dla dorosłych, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz wsparcie w kryzysie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

Obszary pomocy:
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia nastroju, osobowości
– kryzysy życiowe
– rozwój osobisty
– rozwój zawodowy

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, placówkach oświatowych, warsztacie terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych (nr 2; Emedea). Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu grup rozwojowych dla nastolatków. Brałam udział w realizowaniu działań projektowych (fundacja AKME) i w projektach badawczych (Instytut Psychologii UAM).

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań

 

Mgr Sabina Stachowiak-Kamińska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek dlatego podchodzę do ludzi z empatią, życzliwością, wyrozumiałością, nie oceniam i dbam o to, żeby każdy czuł się bezpiecznie w przestrzeni mojego gabinetu. Psychologia jest nie tylko moją pracą, ale przede wszystkim ogromną miłością i pasją.

Podstawą mojej pracy i głównym nurtem z którym się utożsamiam jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Szkoliłam się w tym kierunku w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, pod okiem najlepszych nauczycieli i kontynuuję swój rozwój w tym kierunku. Zdobyłam tytuł magistra na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością Wspieranie Rozwoju Osobistego i Zawodowego-Coaching. Kształciłam się również w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w specjalności psychologii zdrowia i rehabilitacji, mam za sobą wiele ukończonych kursów dokształcających w tym kurs technik arteterapii, pracy z pamięcią, rozwiązywania konfliktów i wiele innych.

Cały czas jest we mnie ciekawość i chęć doskonalenia, więc mogę powiedzieć, że moja droga zawodowa to niekończący się rozwój i dokształcanie, a wszystko po to żeby być lepszym psychologiem i terapeutą.

Pracuję indywidualnie, z parami oraz w grupach warsztatowych. Moim celem jest pomóc Ci osiągnąć spójność w każdym obszarze Twojego życia, tak by Twoje Koło Życia toczyło się w najpiękniejszym płynnym ruchu doświadczając piękna i bogactwa tego świata.

Zapraszam serdecznie do odkrywania Siebie i doświadczania harmonii życia.

Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie oraz w parach.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań

 

Mgr Lena Borowik

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Najważniejsze w mojej pracy to stworzenie bezpiecznych warunków oraz autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem. Do Pacjenta podchodzę z empatią, skupiam się na jego potrzebach, interesuję się jego historią, ważnym dla mnie jest, aby czuł się swobodnie, zrozumiany i otoczony opieką.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, które znalazły się w kryzysowej sytuacji, borykają się z problemami emocjonalnymi, doświadczają nadmiernego stresu lub zaburzeń nastroju. Wspieram osoby w różnego rodzaju kryzysach, u których występują trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, problemy z poczuciem własnej wartości.

 Prowadzę konsultację psychologiczne oraz terapię w nurcie psychodynamicznym.
Na pierwszych wizytach Pacjent dzieli się trudnościami z jakimi przychodzi, aktywnie interesuje się jego historią życiową oraz emocjonalną, tak aby zebrać jak najwięcej informacji które pozwolą zrozumieć źródło problemów oraz ustalić skuteczną formę wsparcia lub formy leczenia.
W trakcie procesu terapeutycznego dążę do zrozumienia mechanizmów, które mogą być powodem zgłaszanych trudności.  Przyglądam się powtarzającym schematom w doświadczeniu, wyborach oraz motywacji osoby podejmującej terapię. Zgłębiając nieświadome dążymy w procesie terapii do poprawy funkcjonowania w różnych obszarach życia.
Jestem magistrem psychologii, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, jestem absolwentką Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Doświadczenie zdobywałam również jako psycholog w fundacji wspierającej osoby, które doświadczyły straty. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W pracy z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań