Aneta Janiak-Olejnik

Zespół

Mgr Aneta Janiak-Olejnik

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka, właścicielka ośrodka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie – ukończone  z tytułem dyplomowanego psychoterapeuty.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.

Ważny aspekt mojej pracy zawodowej stanowi psychoterapia zarówno indywidualna jak i terapia par i małżeństw. Pracuję w nurcie integracyjnym, który uznaje założenia wielu szkół w psychoterapii i wykorzystuje to co najwartościowsze w różnych metodach pracy terapeutycznej. Jest to szczególnie wartościowy nurt we współczesnej psychoterapii, który pozwala na dobór optymalnych strategii i technik terapeutycznych, w zależności od specyfiki problemów klienta. Współpracuję również z NZOZ Katharsis poradnią psychiatryczno-psychologiczną mieszczącą się w Poznaniu, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pracuję z pacjentami od 2003r, zajmuję się pomocą psychologiczną: psychoterapią, poradnictwem psychologicznym oraz interwencją w kryzysie. W trakcie mojej pracy zawodowej zajmowałam się prowadzeniem grup wsparcia dla samotnych matek i ojców, psychoterapią indywidualną oraz grupową osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób współuzależnionych. Duży obszar moich zainteresowań stanowi praca z rodziną stąd zajęcia socjoterapeutyczne oraz indywidualna praca z dziećmi, prowadzenie warsztatów dla rodziców dot. zwiększania kompetencji wychowawczych, a także praca z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Odbyłam liczne warsztaty i szkolenia m.in. z zakresu:

  • obecnie w trakcie 3 letniego kursu certyfikującego z Somatic Experiencing (metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu) w Instytucie Terapii Psychosomatycznej.
  • całościowego 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie;
  • psychoterapii par i małżeństw w Polskim Instytucie Eriksonowskim;
  • psychoterapii par w ICEEFT (The International Centre For Exellence In Emotionally Focused Therapy) w Kanadzie, terapia skoncentrowana na emocjach (EFT);
  • terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu w Polskim Instytycie Eriksonowskim;
  • pracy ze sprawcą przemocy według modelu programu korekcyjno-kompensacyjnego „Partner”.
  • problematyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenia interwencji kryzysowej oraz psychoprofilaktyki.

Jestem miłośniczką podróży, nie tylko tych w głąb siebie, zaczytuję się w kryminałach i biografiach a relaksuję przy cafe latte. W pracy psychoterapeutycznej inspiruje mnie Irvin D.Yalom.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań

Mgr Kinga Bujna

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia zaawansowanego

Ukończyłam studia psychologiczne (2013 r.) na UAM w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne. Jestem absolwentką Studium Analizy Transakcyjnej (Test 101). Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje podczas różnych form doskonalenia zawodowego z obszaru pomocy psychologicznej i psychoterapii. Obecnie kształcę się w szkole psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem absolwentką podyplomowych studiów z psychologii sportu na AWF w Poznaniu.

„Na całym świecie nie ma nikogo dokładnie takiego samego jak ja, chociaż niektórzy ludzie mają części, które wyglądają jak moje. Dlatego wszystko co pochodzi ode mnie, jest moje, ponieważ ja to wybrałam/em” Virginia Satir
Powyższy cytat oraz bliskie mi podejście systemowe stanowią dla mnie drogowskazy na których opieram się podczas spotkań w gabinecie. Ważne są dla mnie: indywidualność i niepowtarzalność każdej osoby, skupienie na zasobach i potencjale klienta/klientki oraz uwzględnianie wpływów różnych systemów w których żyje (rodzinnym, zawodowym, kulturowym itp.). W atmosferze zaufania i empatii, towarzyszę klientom w drodze, na której znajdują nowe znaczenia dotychczasowych doświadczeń, zwiększają rozumienie siebie, rozwijają zasoby, zauważają inne kierunki/ alternatywne rozwiązania, wprowadzają zmiany.

Prowadzę konsultacje indywidualne dla dorosłych, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz wsparcie w kryzysie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

Obszary pomocy:
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia nastroju, osobowości
– kryzysy życiowe
– rozwój osobisty
– rozwój zawodowy

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, placówkach oświatowych, warsztacie terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych (nr 2; Emedea). Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu grup rozwojowych dla nastolatków. Brałam udział w realizowaniu działań projektowych (fundacja AKME) i w projektach badawczych (Instytut Psychologii UAM).

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań

 

Mgr Sabina Stachowiak-Kamińska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek dlatego podchodzę do ludzi z empatią, życzliwością, wyrozumiałością, nie oceniam i dbam o to, żeby każdy czuł się bezpiecznie w przestrzeni mojego gabinetu. Psychologia jest nie tylko moją pracą, ale przede wszystkim ogromną miłością i pasją.

Podstawą mojej pracy i głównym nurtem z którym się utożsamiam jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Szkoliłam się w tym kierunku w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, pod okiem najlepszych nauczycieli i kontynuuję swój rozwój w tym kierunku. Zdobyłam tytuł magistra na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością Wspieranie Rozwoju Osobistego i Zawodowego-Coaching. Kształciłam się również w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w specjalności psychologii zdrowia i rehabilitacji, mam za sobą wiele ukończonych kursów dokształcających w tym kurs technik arteterapii, pracy z pamięcią, rozwiązywania konfliktów i wiele innych.

Cały czas jest we mnie ciekawość i chęć doskonalenia, więc mogę powiedzieć, że moja droga zawodowa to niekończący się rozwój i dokształcanie, a wszystko po to żeby być lepszym psychologiem i terapeutą.

Pracuję indywidualnie, z parami oraz w grupach warsztatowych. Moim celem jest pomóc Ci osiągnąć spójność w każdym obszarze Twojego życia, tak by Twoje Koło Życia toczyło się w najpiękniejszym płynnym ruchu doświadczając piękna i bogactwa tego świata.

Zapraszam serdecznie do odkrywania Siebie i doświadczania harmonii życia.

Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie oraz w parach.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań

 

Mgr Anna Kruszyńska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyłam staże na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Kliniki Psychiatrii Osób Dorosłych w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Aktualnie jestem w Szkole Psychoterapii poznawczo – behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, a także w trakcie zdobywania kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz z psychotraumatologii w zamiejscowym oddziale powyższej uczelni w Warszawie.

Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, w którym prowadzę psychoterapię z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo – behawioralnym, dla dzieci  i młodzieży świadczę usługi psychologiczne w zależności od potrzeb, w WTZ z osobami zmagającymi się z różnymi dysfunkcjami intelektualnymi, fizycznymi oraz psychicznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując przez kilka lat w jednostkach wojskowych na stanowisku psychologa – konsultanta Dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej, a także w Zakładzie karnym współpracując m.in. z oddziałami terapeutycznymi. Ponadto w  Szkole Podstawowej prowadziłam dodatkowe zajęcia z dziećmi oraz z młodzieżą  m.in. z TUS,  w Placówce opiekuńczo – wychowawczej, a także z pacjentami kardiologicznymi, neurologicznymi w sanatorium uzdrowiskowym prowadząc m.in. rehabilitację neuropsychologiczną oraz treningi relaksacyjne (m.in. z  mindfulness).

Aktywność zawodowa umożliwia mi doskonalenie posiadanych umiejętności na wielu płaszczyznach. Systematycznie uczestniczę w różnorodnych szkoleniach aby podnosić kwalifikacje i jakość świadczonych usług.

Zapraszam do współpracy dzieci, młodzież, dorosłych, którzy zmagają się m.in. z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, zachowania i emocji, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjno–lękowymi, czy depresją. Poszukującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych z niską samooceną, czy też trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, w sytuacjach społecznych,  a także osoby w kryzysie psychicznym spowodowanym nagłymi zmianami życiowymi, z żałobą po stracie bliskiej osoby,  z traumami, z PTSD.

Uważam, że udana terapia to ta, po której klient wychodzi z nowymi umiejętnościami, które będzie umiał wykorzystywać samodzielnie,  przez wiele lat po zakończeniu terapii.

Zapraszam także rodziców w celu uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W pracy wykorzystuję metody i techniki, dostosowując je do możliwości i indywidualnych potrzeb klientów.

W celu umówienia się na spotkanie, proszę dzwonić pod numer telefonu:

+48 884-701-114

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:
info@psycholog-olejnik.pl

Miejsce wizyty: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań