Aneta Janiak-Olejnik

Psychoterapia grupowa

Zachęcamy do uczestnictwa w grupie psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie humanistyczno-interakcyjnym.

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego indywidualne trudności są nie tylko widoczne , ale i odczuwalne również w grupie: zarówno w relacjach z uczestnikami jak i z prowadzącymi psychoterapeutami. W związku z czym właśnie w grupie mogą być poddawane analizie i rozumieniu, a w dalszej kolejności przepracowywane poprzez zdobywanie nowych korektywnych doświadczeń w relacji z ludźmi i z samym sobą.

 

Ponadto grupa stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania i porozumiewania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania i zachowania, sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

 

Dla kogo jest ta grupa?

 

Oferta kierowana jest dla dorosłych osób, które potrzebują pomocy w problematycznych sytuacjach społecznych takich jak: lęk przed oceną, fobie społeczne, trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskiego związku, nieufność, poczucie osamotnienia, lęk przed bliskością czy nieśmiałość.

 

Prowadzący:

 

Grupę poprowadzi dwoje doświadczonych psychologów i psychoterapeutów:

 

  • Aneta Janiak-Olejnik – psycholog i psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym, zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczną w tym prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par i małżeństw. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • Karol Furmanik – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej oraz z parami. Współpracownik Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt. Żonaty, ma dwoje dzieci.

 

Czas trwania: 10 miesięcy, spotkania będą miały miejsce raz w tygodniu w każdy czwartek w godzinach 17.00-20.00 (3 godziny).

 

Charakter grupy: grupa zamknięta co oznacza, że wszyscy członkowie grupy rozpoczynają i kończą terapię w tym samym czasie (taki charakter grupy zwiększa jej spójność oraz intensywność procesu terapeutycznego)

 

Rozpoczęcie: druga połowa września 2016r.

 

Zakończenie : czerwiec 2017r.

 

Koszt: 100zł. za jedno 3-godzinne spotkanie

 

Zasady naboru: przyjęcie do grupy poprzedzone będzie 2 lub 3 spotkaniami konsultacyjnymi z jednym z terapeutów oraz wypełnieniem kwestionariusza. Koszt jednej konsultacji 100zł.

 

Zgłoszenia: 
  • Aneta Janiak-Olejnik, tel. 884 701 114, e-mail: info@localhost
  • Karol Furmanik, tel. 604 175 444, e-mail: kontakt@psychoterapia.pro