Aneta Janiak-Olejnik

Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

(pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej ilości osób chętnych, standardowo 8- 10 osób na grupę). 
 
Zajęcia grupowe mają charakter edukacyjno-warsztatowy. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Celem zajęć jest nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki przemocy domowej, jej skutków, faz przemocy, cykliczności, rodzajów nadużyć oraz przysługujących praw i sposobów ich egzekwowania. Część warsztatowa ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy, trening umiejętności społecznych: komunikacji, asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego, a także na wzmocnienie zasobów własnych u osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
 
Zajęcia grupowe odbywać się będą przez okres 11 tygodni, w systemie jednego spotkania raz w tygodniu, czas trwania zajęć – 2 godziny.
 
Zgłoszenia pod numerem telefonu: 884-701-114