Aneta Janiak-Olejnik

Leczenie lęków

Zaburzenia na tle lękowym należą do jednych z najczęściej występujących w obecnym czasie i przejawiają się odczuwaniem irracjonalnego lęku o bardzo dużej sile. Czasami najzwyklejsze sytuacje jak spotkanie z innymi ludźmi, czekanie na autobus, lot samolotem czy pukanie do drzwi wywołują niepokój czy lęk.W poważniejszych sytuacjach ludzie odczuwający stany lękowe boją się wyjść z domu lub spędzają większość czasu na chorobliwych zachowaniach takich jak ustawiczne mycie rąk.

Zajmuję się leczeniem lęków, w tym:

  • fobii specyficznych- lęk przed wężami czy pająkami, przed wysokością lub wodą, przed lataniem samolotem, jeżdeniem windą itp.
  • fobii społecznych- lęk przed wystąpieniami publicznymi, przed wchodzeniem w interakcje społeczne z innymi ludźmi, lęk przed złą oceną ze strony innych ludzi;
  • zespołu paniki- charakteryzującego się występowaniem „nieoczekiwanych” ataków paniki, które wydają się nie mieć wyraźnej przyczyny. Ataki paniki mogą być interpretowane przez osobę je doświadczającą jako atak serca lub inną chorobę. Zespół paniki to atak silnego lęku charakteryzujący się dużą intensywnością; powtarzające się ataki paniki mogą prowadzić do agorafobii, czyli lęku przed samodzielnym wychodzeniem z domu;
  • zespołu lęku uogólnionego- przemożny, przewlekły lęk przed całym szeregiem sytuacji czy wydarzeń
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych- występowanie niechcianych obsesyjnych myśli i nieprzyjemnych obrazów; towarzyszy im zazwyczaj przymusowe zachowanie, którego celem jest neutralizowanie obsesyjnych myśli lub zapobieganie wzbudzającym lęk wydarzeniom .np. ciągłe mycie rąk, sprawdzanie, liczenie, powtarzanie pewnych słów w myślach

Leczenie lęków jest bardzo istotne w zakresie odbudowy stabilności psychicznej i jest początkiem do dobrego samopoczucia.