Aneta Janiak-Olejnik

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne są to jedno – kilkuspotkaniowe sesje służące wstępnemu zorientowaniu się w problemie i rozpoznaniu potrzeb pacjenta, pomagające określić trudności i ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy. Konsultacje/poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich. 
 
Ta forma pomocy psychologicznej znajduje zastosowanie zarówno w rozwiązywaniu konkretnych problemów jak i w próbach zrozumienia swojej ogólnej sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie lub innych osób. Służy szerszemu przyjrzeniu sie danej sytuacji i ukazaniu przez psychologa aspektów, z których sam zainteresowany mógł nie zdawać sobie sprawy, a które ułatwiają znalezienie rozwiązania. Psycholog stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego problemu, pomaga zorientować się w różnych możliwościach działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w danej sytuacji.