Aneta Janiak-Olejnik

Interwencja w kryzysie

Interwencja w kryzysie – jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach, skoncentrowana jest na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.
Interwencja kryzysowa znajduje zastosowanie w kryzysowych, traumatycznych sytuacjach tj. np. ciężka choroba, utrata bliskich osób, wypadki komunikacyjne, ofiary przemocy domowej, ofiary gwałtu.