Aneta Janiak-Olejnik

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów chomikuj

1) rozwiązanie równania różniczkowego, 2) MODELE obiektów, 2-3) Człon oscylacyjny, 3) Simulink, Przykłady Simulink/Scilab, 4-5) układ równań, transmitancje, 6) MODELE obiektów hydrauliczny i cieplnych,-MODELE układów elektrycznych i Mechanicznych, 7) Podstawowe człony Dynamiki (ch. Czas.), 8) Podstawowe człony Dynamiki (ch. częst.), 9-10) analogie, Simscape 11) metody numeryczne rozwiązywania r.r. 12-14) MODELE nieliniowe-Podsumowanie, Literatura uzupełniająca 1) fermer, Frederick, Newell; Modélisation et analyse de systèmes dynamiques, Jon Wiley & Sons, 2012 2) Campbell, Chancelier, Nikoukhahng; 2) modélisation et simulation dans Scilab/Scicos avec ScicosLab 4,4; Springer 20103) Tutoriels de contrôle (U. Michigan), w tym przykłady modeli: Tempomat, silnik DC, zawieszenie, wahadło, samolot, Kulka na Belce 4) marcinkowski L.; Numeryczne rozwiązywanie równań rózniczkowych, Uniwersytet Warszawski, 2011 [1] Czemplik A., prezentacje do wykładu i Opisy ćwiczeń na stronie www [2] Czemplik A., MODELE Dynamiki układów fizycznych dla Inżynierów, WNT, Warszawa 2008 (ibuk) [3] „Scilab i MATLAB-Podstawowe zastosowania inżynierskie „(DBC) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclaw ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [4]” praktyczne Introduction do opisu, analizy i symulacji Dynamiki obiektów „(DBC), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław, DBC, DBC, Wrocław 2012 [5] analiza i symulacja układów Dynamiki na przykładzie obiektów cieplnych, hydraulicznych, elektrycznych i Mechanicznych (Rękopis) [6] METODOLOGIA symulacyjnych Badań Dynamiki obiektów z zastosowaniem pakietów MATLAB i Scilab (Rękopis) Podstawowe Skrypty: S1) układów DYNAMIKA-podstawy… (wer. robocza, © PWr): spis, cz1 (R1-3) matematyka, Fizyka, Matlab; cz2 (R4-6) statyczny i dynamiczny BPR CZ3 (R7-9) analiza i projektowanie cz4 (R10-11) układy mimo cz5-6 (R12-17) MODELE operatorowe i człony cz7n (R18-22) linearyzacja i inne ZAL. B. rozwiązanie r.r., 06) schematy modeli liniowych/nieliniowych (Lista 3) 07) Alternatywne metody…

(LISTA 3) C3) Równania Stanu (LISTA 3) C4) Transmitancje (LISTA 3) dlaczego….-Polecam do analizy zwłaszcza (ALE nie tylko) tym, którzy nie zaliczyli cz. 1 S2) Metologia Badań… (wer. robocza, © PWR): spis, R1: metody, R5-6: zadania,…, załączniki C5) Podstawowe Zawiera Dynamiki, (Lista 4) C6) charakterystyki częstotliwościowe, (Lista 5) 03) Funkcje czasu (Lista 1) 04) Poprawia symulacyjne… (LISTA 1) 0) wprowadzenie C1) rozwiązanie liniowego r. różniczkowego (LISTA 1) Tematy wykładów, ćwiczeń, laboratoriów. Rozkład (terminy) ćwiczeń i wykładów na Dole strony 01) Zmienne, wykresy, scripts 02) charakterystyki statyczne „instalki”: Matlab (essai gratuit de 30 jours-Można Instalować wielokrotnie), Scilab (gratuit).